دانا میچن رو

دانا میچن رو

دانا میچن رو (متولد سال 1971) قبل از شروع فعالیت نویسندگی، به عنوان ویراستار کتاب کودکان کار می کرد. از آن زمان، او بیش از 350 کتاب برای کودکان نوشته است، از جمله کتابهای تصویری، خوانندگان اولیه، غیرداستانی و شرح حال برای پیش دبستانی تا دبیرستان.

کتاب های دانا میچن رو

دالای لاما کیست؟


گاندی که بود؟