چستر ال کاراس

چستر ال کاراس

موفق ترین سمینار مذاکره در ایالات متحده توسط دکتر چستر ال كاراس ایجاد و طراحی شد. دکتر کاراس تجربه گسترده، مدارک پیشرفته علمی در فنون مذاکره و بیش از 45 سال تجربه در تحویل سمینار به یک زرادخانه مذاکره را ترکیب کرده است، هیچ مذاکره کننده دیگری در کشور نمی تواند مطابقت داشته باشد. دکتر کاراس پس از اخذ مدرک مهندسی از دانشگاه کلرادو و کارشناسی ارشد تجارت از دانشگاه کلمبیا، مذاکره کننده سازمان هیوز شد. وی در آنجا اولین جایزه بورس تحصیلی دکترای هوارد هیوز در تجارت را به دست آورد و سه سال را صرف تحقیق و آزمایش پیشرفته در زمینه فنون مذاکره کرد تا اینکه دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافت کرد. وی سپس به عنوان مشاور مذاکره به هیوز بازگشت. در سال 1968 ، دکتر کاراس از تحقیقات و تجربیات خود برای توسعه مذاکره موثر استفاده کرد. این سمینار قدرتمند و پیشگام برای کمک به تجار در استراتژی ها، تاکتیک ها و بینش های روانشناختی مذاکره طراحی شده است.

کتاب های چستر ال کاراس

مذاکره