سعید گل محمدی

سعید گل محمدی

سعید گل محمدی در20 مهر 1363 درخانواده ای متوسط متولد شد .اوپس از گذشت سال ها از زندگی اش درحوضه ی نویسندگی بسیار مطرح شد و ازآنجاکه بیشتر کتاب هایش در زمینه های موفقیت است طرفداران زیادی پیداکرده اند .او توانست باارائه ی کتابهای پرفروشش که طرفداران زیادی هم دارند ،افراد زیادی رادر مسیر رسیدن به موفقیت هدایت کنند. سعید گل محمدی مولف و مترجم کتاب درزمینه های خودشناسی،موفقیت درکسب و کار ، معنویات و مهارت های زندگی است.

کتاب های سعید گل محمدی

بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.