استفان سالیوان

استفان سالیوان

استفان سالیوان نویسنده آلمانی-آمریکایی است. اولین رمان او، که در دهه 1990 سیبری اتفاق افتاد، به عنوان "برداشتی لذت بخش از قومیت-کیچ و سرمایه داری مرزی" Frankfurter Allgemeine Zeitung مورد ستایش قرار گرفت. وی همچنین یک تحقیق نظری درباره فقر و فساد منتشر کرده است (Routledge / لندن). مقاله های وی در واشنگتن پست، نیوزویک، پلی بوی (آلمان)، بالتیمور آفتاب و مطالعات قومی و نژادی منتشر شده است. او در واشنگتن دی سی زندگی می کند.

کتاب های استفان سالیوان