ناصر کوشان

ناصر کوشان

ناصر کوشان متولد سال 1325 اصفهان می باشد. وی دیپلم دبیرستان حافظ ابونعیم؛ 1339 دیپلم بازرگانی؛ 1346 ورود به هنرکده آناهیتا و دانشکده دراماتیک تهران؛ 1347 ورود به کارگاه نمایش تهران؛ 1348 است. کوشان نویسنده و کارگردان تئاتر می باشد.

کتاب های ناصر کوشان

زمان رازداری‮


تاریخ تئاتر اصفهان