موسو کوکوشی

موسو کوکوشی

موسی سوسکی (1275 - 20 اکتبر ، 1351) یک راهب و معلم بودایی Rinzai Zen، خوشنویس، شاعر و طراح باغ بود. معروف ترین راهب زمان خود، او همچنین به عنوان موسو کوکوشی (Musō Kokushi) ("معلم ملی ذن") شناخته می شود، افتخاری که امپراتور گو-دایگو به او اعطا کرد. مادر او دختر حاجی ماسامورا (1264-1268)، هفتم شیکن (سلطنت) شوگانای کاماکورا بود.

کتاب های موسو کوکوشی