دبرا ای بنتون

دبرا ای بنتون

دبرا ای بنتون (D. A. Benton) بنیانگذار Benton Management Resources ، Inc است، یک شرکت متخصص در افزایش عملکرد اجرایی. وی در تایم، بیزینس ویک، فورچون، نیویورک تایمز و یو اس ای امروز حضور داشته است و در تلویزیون ملی ظاهر می شود.

کتاب های دبرا ای بنتون

جنس مدیر عالی


تفاوت مدیر عالی