علیرضا یوسفی

علیرضا یوسفی

علیرضا یوسفی متولد سال 1346، دارای دکترای DBA (طرح تجاری) از دانشگاه بین المللی مالزی می باشد. وی عضو هیات تحریریه مجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی می باشد.

کتاب های علیرضا یوسفی

اصول مذاکره کاربردی