مایکل کروگروس

مایکل کروگروس

مایکل کروگروس (Mikael Krogerus) یک نویسنده مستقل برای روزنامه ها و مجلات آلمانی و سوئیسی است. او به مدت پنج سال در NZZ FOLIO ، مجله تکمیلی نشریه پیشرو سویزرزلند، Neue Zürcher Zeitung ، نویسنده کارمند بود. پیش از آن وی به عنوان کپی رایت در آژانس های تبلیغاتی مختلف کار می کرد.

کتاب های مایکل کروگروس

کتاب سوال


کتاب تغییر


کتاب تصمیم