فرشته میرهاشمی

فرشته میرهاشمی

فرشته میرهاشمی متولد سال 1329، بنیان‌گذار، مربی و مشاور برنامه‌های رشد شخصی/حرفه‌ای می باشد. 

کتاب های فرشته میرهاشمی

ساکن روان