سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

ساتیاناندا ساراسواتی (25 دسامبر 1923 - 5 دسامبر 2009)  سانانیاسین، معلم یوگا و گورو در هر دو کشور زادگاه خود هند و غرب بود. وی شاگرد سیواناندا ساراسواتی، بنیانگذار انجمن زندگی الهی بود و مدرسه یوگای بیهار را در سال 1964 تأسیس کرد. وی بیش از 80 کتاب از جمله کتاب معروف خود Asana Pranayama Mudra Bandha را در سال 1969 نوشت.

کتاب های سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

ساختارشناسی یوگا


یوگا نیدرا


هاتا یوگا


توان روحی زن


پرتویی بر هاتا یوگا 1


آموزش مراقبه