گیتا س آینگار

گیتا س آینگار

گيتا س. آيينگر (7 دسامبر 1944 - 16 دسامبر 2018) ، یک معلم یوگا بود که به خاطر پیشرفت یوگا برای زنان اعتبار یافت. او دختر ارشد بنیانگذار روش یوگای آینگار در سراسر جهان ، به عنوان "معلم زن برجسته یوگا در جهان" توصیف شد. از کودکی نزد پدرش یوگا آموخت. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در سال 1961 ، وی زمانی که پدرش در تورهای بین المللی تدریس نبود ، جایگزینی پدر را آغاز کرد.

کتاب های گیتا س آینگار

یوگای بارداری


یوگا در عمل


یوگا در حرکت 1


آیینگر یوگا گوهری برای زنان