لورن ام فیشمن

لورن ام فیشمن

دکتر لورن فیشمن، استاد دانشکده پزشکی کلمبیا و مدیر پزشکی طب فیزیکی و توانبخشی منهتن است. او که پیشگام پزشکی یکپارچه است و نویسنده چهار کتاب است که پتانسیل پزشکی یوگا را نشان می دهد، در شهر نیویورک زندگی می کند.

کتاب های لورن ام فیشمن

یوگا و ام اس


یوگا و آرتروز