کاملا نیر

کاملا نیر

کاملا از 17 سالگی یوگا تمرین می کند. او مادرش را در کلاس همراه با بدفورد انگلستان همراهی می کرد. از آن زمان، یوگا مسیری را برای او فراهم کرده است که او تا این مرحله از زندگی خود طی کرده است. کاملا به دلیل آموزش های گسترده و تجربیات زندگی خود، الهام گرفته تا برنامه هایی را برای معلمان و دانش آموزان یوگا ایجاد و توسعه دهد، تا آنها نیز همان راهنمایی و دانایی را داشته باشند که یک مسیر یوگا برای او به ارمغان آورده است. او یکی از معدود زنان سوامی است و امیدوار است آموزه های قدیمی را به سطحی برساند که برای همه قابل فهم و استفاده باشد.

کتاب های کاملا نیر

کریا یوگا در آب