دیوید فراولی

دیوید فراولی

دیوید فرولی (متولد 1950) یک معلم هندو آمریکایی (acharya) و نویسنده هندوتوا است.
او کتابهای متعددی در موضوعات وداها، هندوئیسم، یوگا، آیورودا و طالع بینی ودایی نوشته است. آثار او در بین توده های عادی محبوب بوده است. در سال 2015 وی توسط دولت هند با پادما بوشان، سومین جایزه برتر غیرنظامی در هند، مفتخر شد.
او به عنوان شخصیت برجسته جنبش هندوتوا توصیف شده است و محققان متعددی نیز او را یک ایدئولوگ و عذرخواه هندوتوا توصیف کرده اند. او به طور گسترده متهم به انجام تجدیدنظرطلبی تاریخی شده است.

کتاب های دیوید فراولی

نتی


یوگا و آیورودا


سلامتی با آیورودا


یوگا برای تیپ های آیورودایی