میریام نلسون

میریام نلسون

میریام ای. نلسون (متولد 1960) یک محقق بهداشت و تغذیه ، مشاور و نویسنده است. وی رئیس و مدیرعامل بنیاد متعلق به نیومن است ، بنیادی خصوصی و مستقل که در سال 2005 توسط بازیگر و راننده اتومبیل های مسابقه پل نیومن برای حفظ میراث کار خیرخواهانه وی تشکیل شد. 

کتاب های میریام نلسون

زنان نیرومند جوان می مانند