ب ک س آیینگر

ب ک س آیینگر

بلور کریشناماچار سونداراراجا آیینگر (14 دسامبر 1918 - 20 آگوست 2014) بنیانگذار سبک یوگا به عنوان تمرینی بود که به "Iyengar Yoga" معروف بود و یکی از برجسته ترین معلمان یوگا در جهان محسوب می شد. او نویسنده کتابهای زیادی در زمینه تمرین و فلسفه یوگا از جمله نور بر یوگا ، نور در پرانایاما ، نور بر روی یوگای سوترا از پاتانجالی و نور در زندگی بود. وی یکی از اولین دانشجویان Tirumalai Krishnamacharya بود که اغلب او را "پدر یوگای مدرن" می نامند. محبوبیت یوگا را ابتدا در هند و سپس در سراسر جهان به او نسبت داده اند.

کتاب های ب ک س آیینگر

نور بر زندگی


یوگا راه تندرستی کامل