سوامی سواتماراما

سوامی سواتماراما

یوگی سوامی سواتماراما یک حکیم یوگی قرن 15 و 16 در هند بود. وی به دلیل تدوین Hatha Yoga Pradipika معروف است که سیستم هاتا یوگا را معرفی می کند.

کتاب های سوامی سواتماراما

هاتا یوگا پرادیپیکا


هاتا یوگا