دیوید اسکوایرز

دیوید اسکوایرز

دیوید اسکوایرز زاده ی 4 نوامبر 1974 ، کارتونیست انگلیسی است که کارهایش در گاردین و سایر نشریات منتشر می شود. وی همراه خانواده در سال 2009 از لندن به سیدنی در استرالیا نقل مکان کرد.

کتاب های دیوید اسکوایرز