نیکلاس گیبز

نیکلاس گیبز

نیکلاس گیبز مدرس و نویسنده ی کتاب های آموزشی تئاتر می باشد.

کتاب های نیکلاس گیبز

تئاتر برای مبتدیان