کاترین میفیلد

کاترین میفیلد

کاترین میفیلد خاطره نویس ، داستان نویس ، شاعر و نویسنده آمریکایی است. وی در سال 1958 در سنت لوئیس میسوری متولد شد ، وی در دهه های 1980 و 90 در نیویورک بازیگری می کرد. 

کتاب های کاترین میفیلد