فاطمه خسروی

فاطمه خسروی

فاطمه خسروی مترجم و بازیگر در حوزه تئا تر است. یکی از ترجمه های منتشر شده او کتاب «راهنمای عملی بداهه سازی در تئا تر» نوشته میک نیپیر، کارگردان و مدرس تئا تر آمریکایی بود که در سال گذشته (۱۳۹۱) از سوی نشر افراز در دسترس مخاطبان قرار گرفت. خسروی همچنین ترجمه نمایشنامه «دشمن مردم» اقتباس آرتور می لر از نمایشنامه مشهور هنریک ایبسن را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

کتاب های فاطمه خسروی

جنگل


خانه ای در انتهای هوپ استریت


در انتظار لفتی


جنگ و صلح غزه


آنارشیست


هنر بازیگری


نژاد


حرفه ای


رمز نوشته


دشمن مردم


مجسمه ها


عکاس خلاق