جیسون میلر

جیسون میلر

جیسون میلر هنرپیشه و نمایش نامه نویس اهل ایالات متحده آمریکا بود.

کتاب های جیسون میلر

سه نمایشنامه ی تک پرده ای


آن فصل قهرمانی


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.