رکسانا حمیدی

رکسانا حمیدی

رکسانا حمیدی متولد سال 1352 ، داستان‌نویسی را از سال 1373 آغاز کرده است. اولین داستان او در مجله دانشگاه شهیدبهشتی منتشر شده و از سال 1379 به بعد  آثارش در نشریاتی مانند کلک و ... به چاپ رسیده است. او دارای مدرک فوق لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های رکسانا حمیدی

حوالی خیابان سی تیر