ماری لاکهرست

ماری لاکهرست

ماری لاکهرست نویسنده ، مدرس و کارگردان تئاتر است. وی استاد تئاتر و نمایش است و اولین رئیس زن دانشکده هنر در دانشگاه بریستول است. وی به دلیل فعالیت های آکادمیک و آموزشی در هنر در دانشگاه ها و به خاطر حمایت از برابری زنان و حقوق بشر مشهور است. لاكهرست دارای مدرک تحصیلی در زمینه های هنری و علوم است و در دانشگاه کمبریج (لیسانس زبانهای مدرن و دکترای انگلیسی) ، دانشگاه میدلکس (فوق لیسانس) و دانشکده اقتصاد لندن تحصیل کرده است. وی چندین سال در بیست سالگی خود را با اداره یک شرکت تئاتر گذراند و به عنوان دراماتورژ ، نویسنده و کارگردان کار کرد و سپس در این زمینه ها به تدریس پرداخت. او هم در دانشگاه ها و هم در هنرستان ها کار کرده است.

کتاب های ماری لاکهرست