ریچارد کمبر

ریچارد کمبر

ریچارد کمبر ، استاد فلسفه و هماهنگ کننده تحقیقات آنلاین فلسفه در کالج نیوجرسی و مدرس مدعو در دانشگاه یوتا می باشد. فعالت های او به گونه ای طراحی شده است که تعداد کمی از اعضای هیئت علمی از کالج ها و دانشگاه های سراسر ایالات متحده را قادر می سازد تا از نزدیک با رهبران جنبش فلسفه تجربی همکاری کنند.

کتاب های ریچارد کمبر

درباره ی آلبر کامو