صمد رستمی

صمد رستمی

صمد رستمی متولد سال 1344 ، عضو هیات علمی گروه نمایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن است. وی فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. «دیالکتیک فلسفه هگل و درام برشت» و مجموعه داستان کوتاه «نقطه چین» از کتاب‌های منتشر شده رستمی است. 

کتاب های صمد رستمی