کارا راجرز

کارا راجرز

کارا راجرز بیش از بیست عنوان کتاب را در موضوعات پزشکی و علوم زیستی ویرایش کرده است. او نویسنده کتاب خارج از طبیعت است: چرا مواد مخدر از گیاهان برای آینده بشریت مهم است و عضوی از انجمن ملی نویسندگان علوم است.

کتاب های کارا راجرز

100 دانشمند تاثیرگذار تاریخ