عبدالغفور جهاندیده

عبدالغفور جهاندیده

عبدالغفور جهاندیده متولد سال 1347، در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده‌ام و دکترای این رشته از دانشگاه علامه طباطبایی هستم. و از سال 1380 عضو هیات علمی و استادیارگروه ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار هستم. پیش ازاین کتاب، چهار کتاب دیگر در حوزه ادبیات بلوچستان به چاپ رسانده و چندین مقاله علمی پژوهشی نیز در مجلات معتبر منتشر کرده‌ام. کتاب «حماسه سرایی در بلوچستان» در زمستان سال 1390به عنوان کتاب فصل شناخته شد. و در کنار آن، کتاب «منظومه­های عاشقانه بلوچی» را نیز به چاپ رساندم. هر دو کتاب مذکور در مدت کمی نایاب شدند. «منظومه مکُّران» عنوان کتاب دیگری است که به چاپ رسانده ام و کتابی نیز درباره شاعر بزرگ فارسی گو و بلوچی گوی بلوچ، عبدالله روانبُد پیشِنی به طبع رسانده‌ام.

کتاب های عبدالغفور جهاندیده