فریده علیزاده

فریده علیزاده

فریده علیزاده متولد سال 1352 ، دانش آموخته ی رشته پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد و عضو انجمن طراحان صحنه و لباس ایران و همچنین پژوهشگر و مدرس رشته ی نمایش دانشکده هنر و معماری تهران می باشد.

کتاب های فریده علیزاده