یدالله آقاعباسی

یدالله آقاعباسی

یدالله آقاعباسی نویسنده، مترجم وپژوهشگر متولد 1331 در کرمان است. تحصیلات: دیپلم ریاضی از دبیرستان شاهپور کرمان؛ 1350؛ کارشناسی مدیریت از دانشگاه کرمان؛ 1354؛ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد کرمان؛ 1369؛کارشناسی ارشد اطلاع رسانی و علوم کتابداری از دانشگاه تهران؛ 1373

کتاب های یدالله آقاعباسی

آنتوان چخوف


عزا برازنده الکتراست


مرگ تصادفی یک آنارشیست


سرگرمی ساز


برگردان ها


امپراتور جونز


مرغابی وحشی


فصل بارانی


تماشا در عصر صفویه


پیش از ناشتایی


به جستجوی تو


جستارهایی در هنر نمایشی


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.