یدالله آقاعباسی

یدالله آقاعباسی

یدالله آقاعباسی نویسنده، مترجم وپژوهشگر متولد 1331 در کرمان است. تحصیلات: دیپلم ریاضی از دبیرستان شاهپور کرمان؛ 1350؛ کارشناسی مدیریت از دانشگاه کرمان؛ 1354؛ کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد کرمان؛ 1369؛کارشناسی ارشد اطلاع رسانی و علوم کتابداری از دانشگاه تهران؛ 1373

کتاب های یدالله آقاعباسی

فصل بارانی


مرگ تصادفی یک آنارشیست


پیش از ناشتایی


مرغابی وحشی


امپراتور جونز