رضوان نیلی پور

رضوان نیلی پور

رضوان نیلی‌پور، نویسنده‌ای خودآموخته است که به‌نسبت کمی دیر وارد داستان‌نویسی شده و موفقیت‌هایی چون دریافت جایزه جهانی صادق هدایت را نیز در کارنامه کاری‌اش دارد. او در سال 1327 در محله قدیمیِ شهشهان که متولد شد. 

کتاب های رضوان نیلی پور

قبل از ساعت بیست و پنج


البته با کمی تاخیر