دیوید باخ

دیوید باخ

دیوید ال باخ نویسنده مالی، شخصیت تلویزیونی، سخنران انگیزشی، کارآفرین و بنیانگذار FinishRich.com آمریکایی است. باخ، بیشتر بخاطر سری کتابهای Finish Rich و سری کتابهای مالی انگیزشی اتوماتیک میلیونر تحت عنوان Finish Rich شناخته می شود. وی از سال 1998 تاکنون 12 کتاب با بیش از هفت میلیون نسخه چاپ تألیف کرده است. یازده کتاب باخ پرفروش ترین کتاب های ملی بوده اند، از جمله 9 کتاب پرفروش متوالی نیویورک تایمز، که دو کتاب پرفروش شماره 1 پیاپی نیویورک تایمز بوده اند (میلیونر خودکار و شروع با تأخیر ، پایان ثروت). باخ چهار کتاب خود را داشته است: Smart Women Finish Rich، Smart Couples Finish Rich، The Automatic Millionaire and The Finish Rich Workbook به طور همزمان در لیست های پرفروش وال استریت ژورنال، BusinessWeek و USA Today دیده می شود. یازده کتاب باخ از مجله Random House (کتابهای برادوی) منتشر شده است. اولین کتاب باخ زنان ثروتمند پایان کار در سال 1998 منتشر شد و به مدت یک دهه در لیست پرفروش ترین ها بود. آخرین کتاب او «بدهی رایگان برای زندگی» (2011) توسط Crown Business Books منتشر شد و به طور همزمان در لیست پرفروش های نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و USA Today ظاهر شد.

کتاب های دیوید باخ