گرگ آر هاسکینز

گرگ آر هاسکینز

گرگ آر هاسکینز (Greg R. Haskins) نویسنده کتابهایی در مورد تفکر انتقادی است، از جمله راهنمای عملی تفکر انتقادی، که برای سالها در بین منابع مرجع بیشترین خوانش و بارگیری در Skepdic.com بود. توسط موسسات آموزشی، موسسات پزشکی، نظامیان، سازمان های دولتی، وبلاگ ها و خبرنامه ها به عنوان یک کتاب راهنمای مفید در مورد تفکر انتقادی در سطح بین المللی پذیرفته و مورد ارجاع قرار گرفت. گرگ یک دانشمند سابق چند رشته ای در زمینه محیط زیست و مدیر پروژه برای شرکت بچل و مدیر پروژه، نویسنده فنی و تحلیلگر فرآیند تجارت در شهرستان مارین، کالیفرنیا است. وی با تمرکز بر علوم، دین و سیاست، علاقه شدید فلسفی و روانشناختی خود را در مورد چگونگی و چرایی اعتقاد مردم به واقعیت حفظ کرده است.

کتاب های گرگ آر هاسکینز

جامعه، فرهنگ و تفکر نقاد