راسل هوبن

راسل هوبن

راسل کانول هوبن (4 فوریه 1925 - 13 دسامبر 2011) نویسنده مهاجر آمریکایی بود. آثار او ژانرهای زیادی را شامل می شود، از جمله تخیلی، داستان علمی، داستان اصلی، رئالیسم جادویی، شعر و کتاب کودک. وی از سال 1969 تا زمان مرگ در لندن زندگی کرد.

کتاب های راسل هوبن

موش و فرزندش