ماکسیم بلوخ

ماکسیم بلوخ

ماکسیم بلوخ در سال 1960 در مسکو متولد شد و از سال 1969 در مسابقات شطرنج شرکت می کند. بهترین نتیجه وی در مسابقات خارج از برد مقام دوم قهرمانی مسکو در سال 1992 است (موروزویچ به مقام اول رسید). از سال 1985 در مسابقات شطرنج مکاتبه ای شرکت کرده است. وی در سال 1998 عنوان استاد بزرگ ICCF را به دست آورد و رتبه فعلی ICCF وی 2620 است.
ماکسیم بلوخ در 20 سال گذشته به عنوان مربی شطرنج در مسکو کار کرده است. استاد بزرگ آینده الكساندر گریشچوك از سن 6-11 سالگی شاگرد وی بود. ماکسیم بلوخ از سال 1992 در ساخت نرم افزار شطرنج با Convekta ، Ltd. همکاری کرده است.

کتاب های ماکسیم بلوخ

هنر ترکیب