زویه دورنژه

زویه دورنژه

زویه دورنژه متولد 1 دسامبر 1963 ، نویسند ، کارگردان و تهيه كننده فرانسوی است. او در پاریس فرانسه متولد شده اشت.

کتاب های زویه دورنژه