شکریه عرفانی

شکریه عرفانی

شکریه عرفانی در سال ۱۳۵۷ درست در همان سال که فضای جغرافیای افغانستان با گرد و غبار نا امنی آلوده بود در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به دنیا آمد. ولی سالهای زیادی از عمر خود را در مهاجرت سپري کرد که بیشتر آن در ایران بود. او از سال ۱۳۷۴به سرودن شعر پرداخت که. وی در قالب غزل و شعر آزاد (سپید) شعر می سراید.

کتاب های شکریه عرفانی