ژانت اوک

ژانت اوک

ژانت اوک زاده ی 18 فوریه 1935 ، نویسنده کانادایی داستان های الهام بخش است. کتاب های او غالباً با محوریت قهرمانان زن تنظیم می شوند. اولین رمان او ، عشق آهسته مي‌آيد ، توسط بتانی هاوس در سال 1979 منتشر شد. او تا سپتامبر 2016 ، بیش از 75 داستان دیگر نیز نوشته است.

کتاب های ژانت اوک

عشق، آهسته می آید