پیتر اچ رینولدز

پیتر اچ رینولدز

پیتر همیلتون رینولدز نویسنده و تصویرگر کتاب های کودکان است و بنیانگذار و مدیر عامل شرکت رسانه ای آموزشی FableVision است.

کتاب های پیتر اچ رینولدز

بساز و بتاز


میز خانه ی ما


خودت باش!


پسری که کلمه جمع می کرد


بیا خیال ببافیم


باغ رز


کجا با این عجله؟


آسمان همیشه آبی نیست


چیزی بگو


با قلبت بنواز


نقطه