کری فگن

کری فگن

کری فگن (Cary Fagan) (متولد 1957) نویسنده کانادایی رمان، داستان کوتاه و کتابهای کودکان است. رمان او، «دانشجو» ، فینالیست برای دریافت جایزه کتاب تورنتو و جایزه ادبی استاندار عمومی بود. پیش از این، یک مجموعه داستان کوتاه با عنوان "زندگی من در بین میمون ها"، برای دریافت جایزه Scotiabank Giller در لیست طولانی قرار داشت و رمان بزرگسال او که بسیار مورد تحسین است، "A Bird's Eye" قرار گرفت، در فهرست جایزه Trust Fiction Fiction در سال 2013 قرار گرفت. رمان او ولنتاین پاییز نامزد دریافت جایزه کتاب تورنتو در سال 2010 شد. از زمان انتشار اولین کتاب اصلی کودک خود در سال 2001، وی 25 عنوان کودک منتشر کرده است.

کتاب های کری فگن

گرگی و ویزویزک 2


ولفی و فلای 1