سم زپاردی

سم زپاردی

سام زوپاردی می گوید وقتی که قرار بود کار کند، کارتون را در مدرسه ترسیم می کرد. از جمله موارد دیگر، وی در انبار کتاب، کتابفروشی و فروشگاه اسباب بازی کار کرده است و هم اکنون با کودکان کار می کند. The Nowhere Box اولین کتاب تصویری وی است. او در انگلیس زندگی می کند.

کتاب های سم زپاردی

جک و نگرانی گنده بک