محسن کاشانی

محسن کاشانی

محسن کاشانی متولد سال 1353 ، شاعر و ترانه‌سرای نام آشنای کرمان است که دبیری انجمن شعر خواجوی کرمانی را در کارنامه دارد.

کتاب های محسن کاشانی

اتاق 221