اسکیپ د یانگ

اسکیپ د یانگ

دکتر داین یانگ در مقطع لیسانس ، در رشته روانشناسی تحصیل کرد و در رشته های مطالعات فیلم، و علاقه های خود را در ذهن انسان با عشق به فیلم ترکیب کرد. وی در دوره تحصیلات تکمیلی، همزمان با آموزش روانشناسی بالینی، به دنبال علایق میان رشته ای در نمادگرایی، روایت و رشد هویت بود. وی از آن زمان یک برنامه تحقیقاتی درباره "فیلم ها به عنوان وسیله زندگی" را دنبال کرده است - این که چگونه فیلم ها (و همچنین سایر اشکال هنری و روایی) بخشی از خاطرات زندگی نامه و هویت شخصی افراد می شوند. به تازگی، او كتابی نوشته است، روانشناسی در فیلمها، كه خلاصه بسیاری از روشهای مطالعه روانشناسان درباره فیلمها است. او همچنین یک روانشناس بالینی مجاز است.

کتاب های اسکیپ د یانگ