یاوز بهادر اغلو

یاوز بهادر اغلو

یاوز بهادر اغلو (نام اصلی نیازی بیرینچی ؛ متولد 1945 ؛ریزه) ، داستان نویس ترکیه ای ، روزنامه نگار و برنامه ساز رادیو است. وی در مقاله ها و کتاب های ستون خود از نام مستعار Yavuz Bahadıroğlu استفاده می کند.

کتاب های یاوز بهادر اغلو

حریم سلطان