صابر حسینی

صابر حسینی

صابر حسینی متولد سال 1352، مترجم و شاعر معاصر می باشد.

کتاب های صابر حسینی

سلام به هفتاد سالگی ام


خر مرده


شمسپاره


فکر نکن تنهایی


سه دختر حوا (شومیز)


اسکندر


محرم


من و استادم


پنهان


لک لک ها بال های سفید شهرند


ترحم


خانه ی لیلا


گریزان


شرم


آخرین جزیره


چیز غریبی در سرم


تو را صدا خواهم زد