صابر حسینی

صابر حسینی

صابر حسینی متولد سال 1352، مترجم و شاعر معاصر می باشد.

کتاب های صابر حسینی

شمسپاره


من و استادم


محرم


فکر نکن تنهایی


خر مرده


پنهان


سه دختر حوا


لک لک ها بال های سفید شهرند


کافه پت


ترحم


خانه ی لیلا


گریزان


اسکندر


سه دختر حوا


آخرین جزیره


شرم


چیز غریبی در سرم


تو را صدا خواهم زد