ایزومی شی کی بو

ایزومی شی کی بو

ایزومی شیکیبو (تولد ۹۶۷؟ یا ۹۷۴؟) شاعر ژاپنی اواسط دوره هیان بود. او دختر اوئه نو ماسامونه و تایرا نو یاسوهیرا بود. هنگامی که حدوداً ۲۰ سال داشت، با تاچیبانا نو میچیسادا که ۱۷ سال بزرگتر از او بود، ازدواج کرد. به دلیل روابط ایزومی، میچیسادا مدتی بعد او را طلاق داد. در سال ۹۹۹ میچیسادا به عنوان حکمران ایزومی انتخاب شد. ایزومی پس از مدتی به پایتخت بازگشت.
از آثار باقی‌مانده از وی می‌توان به خاطرات او Izumi Shikibu Nikki و همچنین دو مجموعه شعر به نام‌های Izumi Shikibu kashū: seishū و Izumi Shikibu kashū: zokushū که در مجموع شامل ۱۵۴۹ اثر است، نام برد.

کتاب های ایزومی شی کی بو