بنانا یوشیموتو

بنانا یوشیموتو

بنانا یوشیموتو ، زادهی  ۲۴ جولای ۱۹۶۴، نام مستعار نویسنده ی ژاپنی، ماهوکو یوشیموتو است. یوشیموتو در توکیو به دنیا آمد. او در رشته ی ادبیات از دانشگاه نیهون فارغ التحصیل شد. یوشیموتو نویسندگی را در سال 1987 و در زمانی آغاز کرد به عنوان پیشخدمت در یک رستوران کار می کرد. 

کتاب های بنانا یوشیموتو

دریاچه


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

خداحافظ تسوگومی


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

سرسخت، کم بخت


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان