سارا ناصرنصیر

سارا ناصرنصیر

سارا ناصر نصیر متولد سال 1361 ، از شاعران جوان غزلسرای ساکن تهران است.

کتاب های سارا ناصرنصیر

جادوی زن بودن