احمدرضا معصومی دهقی

احمدرضا معصومی دهقی

احمدرضا معصومی دهقی متولد سال ۱۳۵۴ در شهر دهق دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی ، مدرس دانشگاه و مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان و ۲۶ سال سابقه تدریس ، در سال ۱۳۸۳ به عنوان مؤلف رتبه اول کشوری و در سال ۱۳۸۶ منتخب همایش ملی " زبان و ادب فارسی ، سند هویت ملی " در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا و در سال ۱۳۹۲ رتبه اول جشنواره ملاصدرا ( کیفیت بخشی به رشته های علوم انسانی ) بخش تولید محتوای الکترونیک و در سال ۱۳۹۴ رتبه اول استانی در زمینه تولید محتوای الکترونیک ، در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ رتبه سوم کشوری در تولید نرم افزارهای آموزشی را کسب نمودند . آثار و مقالات مختلفی را به چاپ رساندند که مهمترین آن می توان به کتاب « زناشویی در شاهنامه » اشاره کرد.

کتاب های احمدرضا معصومی دهقی